เกี่ยวกับเรา

Sign Works Story

             Sign Works เป็นผู้ผลิตป้ายครบทุกชนิดที่มีคุณภาพ ได้มาตราฐานเท่านั้น เพราะเราเชื่อว่า ป้ายไม่ใช่เป็นเพียงแค่ป้าย แต่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย นอกจากนั้นยังเป็นเหมือนศิลปะที่ผสมผสานของวัสดุและเทคนิคการผลิตหลากหลายแขนง เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาเทคนิคการผลิต, เครื่องมือและความรู้-ความชำนาญของบุคลากรให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ มีความเพียบพร้อมอยู่เสมอตลอดเวลา  เราจึงมีทีมบุคลากรไว้รองรับมากกว่า 360 คน สำหรับบริการตามความต้องการให้ได้รับความพึงพอใจอยู่เสมอ
             ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ได้รับความไว้วางใจมากกว่า 25 ปี ที่เราได้ให้บริการลูกค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล จนทุกวันนี้ เราได้ผลิตสินค้าไปทั่วประเทศไทยและยังส่งออกไป 7 ทวีป 31 ประเทศทั่วโลก  เราขอยืนยันว่า เราจะผลิตป้ายที่มีคุณภาพดี ตรงตามเวลา และใช้งานได้จริง ด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดและความพึงพอใจสูงสุด

Vision & Mission

Vision

Sign Works utilizes the very best know-how and cutting edge technology to ensure that it remains up-to-date and innovative to maintain its international standard. We emphasize the use of premium grade materials and craftspeople, who have decades of experience, in producing the finest quality work exclusively for our customers.
Today we continue to remain at the forefront of the sign industry in the region and strive to live up to our reputation as a world class sign manufacturer.

Mission

Complete Signage Solution.

Milestone

2017 - Present

Start shift work system in responding with business growth.

2015

Moved to new facility located in Rama 2 Road with area of 12,800 sqm.

2010

The Hard Rock Café Guitar, Phuket won the first-place winner for ISA Sign Design Competition (USA) in the Entertainment Venue category.

2002

Established “Sign Works Co., Ltd.” for exporting signage to oversea market.

1997

Registered company as “Tanakul Design Group Co., Ltd.” in respond with the expanding business.

1994

Established Tanakul Design & Production.

Awards

Excellence Sign Design

As a proved of our international standard and success, Sign Works Co., Ltd. was the first-place winner in the 2010 ISA Sign Design Competition (USA) in the Entertainment Venue category.

Follow us: