GAYSORN VILLAGE

เกษรวิลเลจ (Gaysorn Village) เป็นโครงการพัฒนาศูนย์การค้าและพื้นที่พาณิชยกรรมซึ่งตั้งอยู่บริเวณย่านราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย เกษรวิลเลจ มีชื่อดั้งเดิมว่า "เกษรพลาซ่า" ซึ่งเปิดทำการตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยในช่วงหลังทางกลุ่มศรีวิกรม์เล็งเห็นโอกาสในการเติบโต จึงทำการเปลี่ยนรูปแบบโครงการใหม่ทั้งหมด จากเดิมที่เป็นศูนย์การค้าระดับบน ให้กลายเป็นไลฟ์สไตล์วิลเลจสำหรับคนเมือง (Lifestyle Urban Village) โดยเพิ่มอาคารเกษร ทาวเวอร์ ที่กำลังก่อสร้างอยู่ติดกัน และปรับปรุงศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่าฝั่งตรงข้าม

Follow us: