KIDZANIA BANGKOK

เมืองคิดส์ซาเนียเถือกำเนิดขึ้นเหมือนกับเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่อื่นๆ นั่นคือด้วยเจตนารมณ์  วิสัยทัศน์อุดมคติ และความปรารถนาที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง เมืองแห่งนี้ถือกำเนิดข้ามวัฒนธรรม ทวีปต่างๆ และที่สำคัญที่สุดคือเกิดขึ้นภายในจิตใจของเด็กๆ  ในตอนนั้นเด็กๆ ต่างเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ในโลก พวกเขาต้องการโลกที่มีรัฐบาลดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีสังคมที่เท่าเทียม และโลกที่คนให้ความสำคัญกับแหล่งวัตถุดิบ ความต้องการเหล่านี้ได้นำพาให้เด็กๆ ร่วมจินตนาการถึงโลกที่ดีกว่า และเต็มไปด้วยโอกาสของความเป็นไปได้นานัปการ

Follow us: