SIAM DISCOVERY

     ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี (Siam Discovery) เป็นศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในประเทศไทย บริการงานโดยสยามพิวรรธน์ เปิดตัวเมื่อเมษายน 2540 ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวัน เป็นศูนย์การค้าภายใต้แนวคิด "Lifestyle shopping" ในแต่ละชั้นจะนำเสนอสินค้าประเภทเดียวหรือแนวคิดเดียว (One Floor One Concept) ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับเอ็มโพเรียม และสยามพารากอน

     จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 มีลูกค้าวันละ 80,000 คน ในปีเดียวกันนี้ สยามพิวรรธน์มีโครงการปรับปรุงศูนย์การค้าให้มีความแตกต่างจากศูนย์การค้าอื่น ๆ ในย่านเดียวกัน โดยมีแนวความคิดใหม่คือ "สนามทดลองความคิด" (Experiment Playground) เริ่มปรับปรุงการตกแต่งอาคารตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Follow us: