SUBARU LOGO

ฟูจิ เฮฟวี่ อินดัสทรี เริ่มจากการเป็น "ห้องค้นคว้าวิจัยอากาศยาน" ในปี 1915 และในปี 1932 ก็เกิดเป็น บริษัท นากาจิมา แอร์คราฟ จำกัด อีกไม่นานก็กลายเป็นผู้ผลิตอากาศยานหลักของประเทศญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ในช่วงปลายสงครามบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฟูจิ ซังโย ในปี 1950 บริษัท ฟูจิ ซังโย ถูกแบ่งออกเป็น 12 บริษัทย่อย ระหว่าปี 1953 ถึง 1955, 4 ใน 12 บริษัทย่อยที่ถูกแบ่งออกจาก บริษัท ฟูจิ ซังโย ได้แก่ ฟูจิ โค๊ะเกียว ผู้ผลิตรถสกู๊ตเตอร์. ฟูจิ จิโดฉะ ผู้ผลิตเครื่องยนต์ โอมิยะ ฟูจิ โค๊ะเกียว ผู้ผลิตตัวถัง และ บริษัท โตเกียว ฟูจิ ดังโย เทรดดิ้ง ได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็น บริษัท ฟูจิ เฮฟวี่ อินดัสทรี

ในปี 1954 FHI ได้สร้างรถยนต์ขึ้นมาโดยใช้โค้ดเนมว่า P-1 ต่อมาจึงนำชื่อ "ซูบารุ" ซึ่งเป็นชื่อเรียกกลุ่มดาวลูกไก่ของญี่ปุ่น มาตั้งเป็นชื่อรถ โดยรถซูบารุรุ่นแรกที่ขึ้นสู่สายการผลิตคือ ซูบารุ 150

Follow us: