Excellet

Excellet คือ ชื่อผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นตัวอักษรที่มีระบบไฟภายใน (ไฟออกหน้า, ไฟออกหลัง)  
ตัวป้ายผลิตด้วยโลหะได้หลากหลายชนิดตามที่ออกแบบ เช่น สแตนเลสเงา, สแตนเลสHairline, ไทเทเนียมสีต่างๆ, ทองเหลือง, ทองแดง, ซิ๊งค์ทำสี เป็นต้น  ซึ่งออกแบบการผลิตด้วยเทคนิคพิเศษ ที่ทำให้ขอบคิ้วด้านหน้ามีขนาดเล็กมากเป็นพิเศษ และจะสามารถที่จุดเชื่อมระหว่างแผ่นด้านหน้ากับตัวโลหะได้อย่างพอดี  แผ่นด้านหน้าอาจเป็นแผ่นอครีลิกโปร่งแสง หรือโพลีคาร์บอเนตก็ได้ตามความเหมาะสมกันขนาดและลักษณะของงาน   และที่สำคัญคือการถอดแยกชิ้นส่วน สำหรับงานซ่อมบำรุงหรือเช็ดทำความสะอาด จะต้องทำได้จริงและทำได้ง่าย เหมาะสมกับการใช้งาน
 
Related Produtcs
     X-Zero คือ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมโพลไฟล์สำเร็จรูป ที่เป็นผลงานการออกแบบของ บริษัท ซายน์เวิร์คส จำกัด  ที่มีลิขสิทธ์ถูกต้อง ท...

Follow us: